Myśli czwartkowe :)

posted by: Anetia
Poprawiono: 04 marzec 2021

Droga Wspólnoto DOBREGO SŁOWA i Eucharystii

Choć wiele razy słyszymy lub czytamy o sprawach oczywistych,  często przekonuję się, że warto je sobie przypominać… mimo ich oczywistości.

Dlatego dziś może oczywiste, a jednak…

Słowo refleksji Papieża Franciszka.

Zwróćmy uwagę na to, co powiedział Jezus uczniom w Ewangelii: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi»” (Mt 4,18-19)... uczynię was rybakami ludzi. Mówi do rybaków i używa języka dla nich zrozumiałego. Pociąga ich wychodząc z ich życia: powołuje ich tam, gdzie są i jakimi są, aby ich zaangażować do swojej misji. „Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim” (w. 20). Dlaczego natychmiast? Bo poczuli się pociągnięci. Nie byli szybcy i ochotni, że otrzymali rozkaz, ale dlatego, że pociągała ich miłość. Aby iść za Jezusem, nie wystarczają dobre zaangażowania, trzeba codziennie słuchać Jego wezwania. Tylko On, który nas zna i miłuje aż do końca, sprawia, że wypływamy na głębię na morzu życia. Tak jak uczynił to z tymi uczniami, którzy Go słuchali.

Dlatego potrzebujemy Jego Słowa: słuchania, pośród tysięcy słów każdego dnia, tego jednego Słowa, które mówi nam nie o rzeczach, ale o życiu.

Drodzy bracia i siostry, uczyńmy miejsce dla Słowa Bożego! Czytajmy codziennie kilka wersetów z Biblii. Zacznijmy od Ewangelii: trzymajmy ją otwartą na stoliku nocnym w domu, nośmy ją ze sobą w kieszeni, wyświetlajmy na telefonach komórkowych, pozwólmy, by inspirowała nas każdego dnia. Odkryjemy, że Bóg jest blisko nas, że oświeca nasze ciemności, że z miłością prowadzi nasze życie na głębię.