Wyjdź z tłumu

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 21 styczeń 2021

"Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego... (Mk 3, 7-10)"

Gdzie są cuda, sensacje, niezykłość - tam zawsze gromadzą się tłumy. Jezus ciepliwie i wyrozumiale szanuje tę skłonność u nas. Jednak nawiększym cudem, jakiego możemy doświadczyć, jest Jego indywidualne zaproszenie do bliskości - ze strony Mistrza zawsze nieskończenie wiernej.

love castle 1042979 640

Prośmy Ducha Świętego o wytrwałość dla nas w codziennym dbaniu o bliską i głęboką więź z Chrystusem.