Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym,

zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.

fill

 

   Podczas dzisiejszej formacyjnej konferencji usłyszeliśmy, że wobec Eucharystii tak ważne jest podejście świadome, czynne i owocne, co też można odnieść do szeroko pojętego życia wiarą. Dlatego żeby stawać się żyzną glebą także konieczne jest podejście świadome, czynne i owocne. Bardzo pomaga w tym Wspólnota przez możliwość zyskiwania coraz większej świadomości w wyniku formacji oraz czynnego udziału w różnorakich posługach wewnątrz i na zewnątrz Wspólnoty, co przynosi owoce, które możemy już teraz oglądać, a niektóre mogą być wciąż zakryte i odkryte przed nami w Bogu wiadomym czasie.

 

   Módlmy się dziś o nowy zachwyt tym faktem, że Bóg będąc wspólnotą Osób zaprasza N A S do tej wspólnoty. To się dokonuje na różne sposoby. Dziś usłyszeliśmy: Bóg zaprasza nas do wspólnoty ze Sobą – tym jest Eucharystia. Zachęcam, żeby najbliższa Eucharystia była wyrazem takiego dziękczynienia wobec Boga, że mamy taki przywilej, zaszczyt. Nasze hymny nic Bogu nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia, uświęcenia, a o to przecież chodzi.