Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

 

Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?

jezus zatrzymuje burze

Kiedy ostatnio zadziwiła/em się Bogiem? Kiedy ostatnio coś mnie zaskoczyło w relacji z Nim? Kiedy ostatnio zdarzyło mi się powiedzieć: Kim właściwie On jest?

Może zadziwiło Boże miłosierdzie, które potwierdza dzisiejsza odsłona historii Dawida…

A może wszechmoc Boga, która najpełniej ujawnia się w łasce przebaczenia, bo tylko On może poradzić sobie z naszym grzechem: Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz

A może stwórcza i odnawiająca moc Boga, do której odwołuje się Dawid: Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Że Bóg może tego dokonać…

A może dotknęła mnie moc Bożego Słowa, które jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca…

A może Bóg zapanował nad jakimś żywiołem w moim życiu, uciszył burzę związaną z niepokojami, uczuciami, chorobą, lękiem, dylematami, rozkazując: Milcz i ucisz się.

Modląc się dziś za Wspólnotę, prośmy o otwarcie serc i umysłów na żywą obecność Boga. Żywą to znaczy zaangażowaną w moje życie, w życie ludzi i świata. Absolutnie nieobojętną. Prośmy w tych miejscach naszego życia, gdzie być może myślimy jak uczniowie: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?