Najlepsza cząstka

posted by: Grzegorz Rynk
Poprawiono: 21 lipiec 2019

"Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona."

Marta usługuje i chce aby wszystko było pod kontrolą. Takie był zwyczaj – aby przede wszystkim przygotować wszystko dla gościa. Maria natomiast siada u stóp Jezusa i słucha. Pragnie spędzić ten czas tylko z nim. Jest wzorem dla nas jako uczennica Chrystusa - słucha Go i idzie za Nim. Nie zwraca uwagi na zwyczaje.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, dziękujmy za to, że każdego dnia, w każdej chwili możemy słuchać Słowa. Prośmy, abyśmy tak jak Maria obierali najlepszą cząstkę, której nie będziemy pozbawieni.