Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

 

Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?

 

„Nasza kruchość ujawniona w momencie burzy jest szansą na pogłębienie wiary i wzmocnienie relacji z Jezusem Chrystusem”.

 

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, powierzajmy osoby przechodzące różnorakie próby, aby przeciwności były szansą na złożenie nadziei w Panu.