Drukuj

Wystarczy ci mojej łaski

posted by: Wanda Klima
Poprawiono: 22 czerwiec 2019

"Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował."

 Każdy z nas może "pochwalić" się takim ościeniem. Ogrom łask, jakiego doznajemy, może sprawić, że zaczniemy Pana poklepywać po ramieniu. Dlatego otrzymujemy także trudne dary, abyśmy przyjmując je z pokorą, oczekiwali podtrzymującej nas łaski.

 

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, powierzajmy Panu nasze ościenie, aby pomógł nam je przyjąć jako drogę do Niego.