Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

 

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.

 

„Termin Paraklet pochodzi od greckiego czasownika para-kaleo, który dosłownie tłumacząc oznacza czynność przywoływania kogoś, aby stanął u boku. Tak więc parakletos to ktoś, kto został przywołany, aby stał u boku. DUCH JEST NAM DANY, ABY STAŁ U NASZEGO BOKU. Jaka jest jednak Jego rola? Tych ról jest wiele. Można kogoś przywołać, aby stanął u boku i pocieszył swoją obecnością. Dawniej, we wcześniejszych przekładach Biblii nie używano tytułu Paraklet, lecz zamiast niego Ducha Świętego nazywano Pocieszycielem (albo Wspomożycielem). Możemy mówić także o rzeczniku, czy o adwokacie, obrońcy. Tak więc Duch nie tylko jest Pocieszycielem, jest także Rzecznikiem – kimś, kto występuje w naszym imieniu, jest obrońcą. Może także oznaczać Pomocnika”.

 

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, podziękujmy za dar Ducha, który stoi przy nas od momentu chrztu i możemy liczyć na Jego pomoc w każdej chwili, miejscu i czasie, bo On stoi u naszego boku, nigdy nie jesteśmy sami i zdani tylko na siebie, bo Bóg o to zadbał, dając nam Parakleta. I mówiąc wprost: aż się prosi, żeby Go przywoływać w konkretnych sytuacjach codzienności, gdy potrzebujemy Jego mocy, miłości, darów czy charyzmatów.