Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.

Miejcie odwagę!; Źródłem tej odwagi jest wiara w Jezusa zmartwychwstałego, który zwyciężył świat. Zły chce rozdzielić i rozproszyć uczniów, rozerwać więzy miłości. Ale jest bezsilny wobec odwagi wierzących, gotowych doznawać ucisku dla imienia Jezusa. Odwaga jest darem Ducha Świętego, jest też cnotą ludzi zorientowanych na Boga, dla których każdy kolejny dzień jest przestrzenią Jego działania (Oremus)

Ewangeliarz OP https://dominikanie.pl/video/ewangeliarz/ewangeliarzop-ll-3-czerwca-2019-ll-j-16-29-33/

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, powierzajmy ten najbliższy czas przygotowania na Zesłanie Ducha Świętego, aby Jego moc, miłość i dary owocowały w codzienności wierzących.