Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich.

„Można słuchać Bożego słowa z ciekawości, pod przymusem, lub po to, żeby pouczać innych. Jednak wypełnić go nie da się bez miłości. Pragnienie życia według woli Boga, służenie Mu, jest zawsze dziełem Ducha Świętego. To On sprawia, że słowo Jezusa nabiera sensu, pociąga, mobilizuje do przekraczania własnych ograniczeń”.

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, wykorzystajmy też w naszej modlitwie piękny utwór umieszczony przez Olę na naszym forum „Przemieniaj mnie” https://www.youtube.com/watch?v=Pj5h9uudk7w