Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

„Jakżeż mogę zrozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni, pytał Apostoła Filipa dworzanin etiopski. Wiara wymaga doświadczenia, ale nie ma doświadczenia bez jego interpretacji. Aby odkryć Boga, potrzebujemy człowieka, świadectwa i wspólnoty. Z drugiej strony, choć wyjaśnienie jest niezbędne, jednak wiarę daje sam Bóg. Tylko On nas może pociągnąć do siebie, a czyni to przez człowieka, przez wspólnotę, przez Kościół. Bóg wybrał drogę zrozumiałą i bliską, nasze człowieczeństwo; aby opowiedzieć nam o swojej miłości”.

Pociągani każdego dnia https://www.youtube.com/watch?v=E8hviCOrZ6U

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, powierzajmy nasze sobotnie spotkanie formacyjne, zaproszonych Gości i owoce tego czasu. Z Honoratą przyjedzie również małżeństwo wolontariuszy, którzy w marcu byli w Ugandzie i też podzielą się swoim świadectwem.