Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

„Dzisiejsze teksty są dedykowane przede wszystkim pasterzom Kościoła, którym absolutnie należy się nasza modlitwa. Ale też każdy z nas jest wezwany do odpowiedzialności za innych, zgodnie ze swoim powołaniem. Można, oczywiście, ograniczyć swoje chrześcijańskie zaangażowanie do wygodnego minimum. Można stać z boku, unikać wszelkiego ryzyka, nie zajmować jednoznacznego stanowiska w kontrowersyjnych sprawach, nikogo nie upominać wprost, a co najwyżej krytykować go w bezpiecznym gronie osób o tych samych poglądach. Pokusa bycia najemnikiem, dbającym przede wszystkim o własny komfort, zagraża wszystkim bez wyjątku. Oby miłość Chrystusa wytrąciła nas z letargu i skłoniła do większego radykalizmu w służbie”.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, powierzajmy pasterzy Kościoła oraz nas samych także wezwanych do odpowiedzialności zgodnie ze swoim powołaniem w wymiarze osobistym i wspólnotowym.