Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

 

Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?

 

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

 

Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

 

Czy poznałem już takiego Jezusa? W czym już naśladuję Jego drogę, kierując się objawioną przez Niego prawdą, którą uobecniam w moim życiu? Jak z moją wiarą, że o COKOLWIEK prosić będę w imię Jezusa, On to uczyni, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu?

Bo św. Paweł przypomina, kończąc mocnymi słowami: Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, JEŻELI JĄ ZACHOWACIE tak, jak wam rozkazałem... CHYBA ŻEBYŚCIE UWIERZYLI NA PRÓŻNO.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, prośmy, aby Boża łaska wskrzeszała te martwe miejsca, w których nie żyjemy Słowem, gdzie jest martwa wiara bez uczynków i dzieł w mocy Ducha, w których uwierzyliśmy na próżno.