Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, wznieśmy uwielbienie na cześć Pana, bo ziemia jest pełna Jego łaski: daje słowo, każde Jego dzieło jest godne zaufania, ocala nasze życie, żywi w czasie głodu.