Jak pracować nad prawdziwą i trwałą przemianą własnego życia. Rekolekcje 10-12 maja 2019 w Katowicach

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 01 maj 2019

Baner mały przemiana

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego zaprasza na rekolekcje.

Dla wszystkich, którzy są niezadowoleni ze swojego życia, uważają że zmarnowali wiele cennych lat. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani uzyskiwaniem lepszych efektów pracy nad sobą w grupach samopomocowych i terapii indywidualnej. Dla tych, którzy podjęli już zmianę, jednak otoczenie wciąż daje sygnały, że jest ona zbyt mała, nie taka jak oczekiwano lub nie nastąpiła wcale. Dla osób, które w oparciu o wartości chrześcijańskie pragną kształtować zdrową osobowość, poszukują pełni życia w wierze, chcą uczyć się czerpania sił i nadziei ze Słowa Bożego, pragną lepiej i skuteczniej radzić sobie z problemami życia codziennego.

Prowadzą: Beata Słoka (psycholog), ks. Wojciech Ignasiak

Więcej informacji w załączniku.