Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

„Zdumiewający jest Jezus! Posyła w świat uczniów, którym wyrzucał brak wiary i upór w niedowierzaniu zwiastunom wieści o Jezusie powstałym z martwych. Często zły kusi, wmawiając nam, że nie możemy głosić Ewangelii swoim życiem, bo jesteśmy grzeszni i nie dość wystarczająco sami w nią wierzymy. To nie przeszkoda dla Pana. Jest prawdą, że Bóg nie wybiera uzdolnionych i posiadających specjalną predyspozycję, ale uzdalnia wybranych i wyposaża w predyspozycje, którymi są Jego łaska i dar Ducha Świętego. Nie ja mam uczynić się zdolnym, nie w sobie mam znaleźć siłę do przemiany na lepsze, lecz mam otworzyć się na Jego łaskę, która uzdalnia i przemienia. A tę otrzymuje ten, kto jej pragnie i pokornie o nią prosi”.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, obejmijmy także intencje i osoby proszące o modlitwę wstawienniczą.