Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?

Reakcja Jezusa zaskakuje. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy weźmie kamień i rzuci. W tej ewangelicznej scenie jest przecież Jeden, który jest bez grzechu. W myśl tego zdania to Chrystus ma prawo rzucić kamieniem. Dlaczego jednak tego nie robi?

Kobieta doświadcza tego, o czym pisze św. Paweł, że zostaliśmy zdobyci przez Jezusa, abyśmy upodabniając się do Jego śmierci, doświadczyli mocy Jego zmartwychwstania.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, prośmy o serce wciąż otwarte na to, co nowe, co dziś wydaje się być niemożliwe, opierając się na słowie: Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie?