Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania. 

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, dziękujmy Panu z nowe życie, które nam daje w Chrystusie, za każde odnowienie, które przynosi mocą swej miłości i miłosierdzia.