Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. 

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, polecajmy także osoby, które nie są pojednane z Bogiem. Benedykt XVI w "Jezusie z Nazaretu" pisze na temat Judasza: Judasz zamknął się w ciemności i największą ciemnością nie było zdradzenie Jezusa, tylko niewiara w Jego miłosierdzie. Ale i w tę największą ciemność musiało dotrzeć światło Jezusa, bo ono jest tak wielkie, tak nieskończone, że trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś promień tego światła nie dotarł do ciemności Judasza.