Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Oto człowiek stał się jak jeden z Nas: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki.

„Tragedia opisana w Księdze Rodzaju jest także dramatem Ojca. Wołanie Boga do Adama: „Gdzie jesteś?” i skierowane do Ewy pytanie: „Dlaczego to uczyniłaś” – to jedne z najbardziej wypełnionych bólem słów Biblii. Wyobraźmy sobie Ojca, który budował dla swych dzieci raj i po każdym dniu stworzenia widział, że to, co dla nich uczynił, było bardzo dobre, a teraz musi mówić im o bólu, ostach, cierniach, trudzie i pocie. Biblia przypomina o konieczności wygnania człowieka z raju. Może tak trzeba było z miłości do człowieka. Może Ten, który przyodział Adama i Ewę po grzechu, nie skazuje nas na wygnanie, ale posyła na wędrowanie. W drogę, na której czeka na nas Chrystus, byśmy odzienie ze skór zamienili na szaty synów, ostatecznie, w domu Ojca".

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, wejdźmy w osobisty dialog z naszym Ojcem, który kieruje pytanie do każdego z nas: Gdzie jesteś?