Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Żywe jest słowo Boże, skuteczne...

„Kiedy z wiarą słucham słowa Bożego i je przyjmuję, przychodzi Duch Święty i daje mi życie Jezusa. Ono ma w Biblii moc stwórczą, zbawczą, zwołującą i prowadzącą lud Boży. Nie jest to więc tylko informacja lub narracja, ale czyn. Słowem Jezus wyprowadził z komory celnej Lewiego. Słowem podnosił grzeszników podczas wspólnego posiłku. Słowem napominał i korygował tych, którzy chcieli Słowo – Jezusa zamknąć tylko dla nielicznych”.

Jak moja przyjaźń ze Słowem?

Modląc się o 21.37 za Wspólnotę, dziękujmy za dar Słowa, które jest duchem i życiem.