Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi.

Słowem podtrzymuje. Słowem wzywa: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Słowem dziś też powołuje: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.

Czy słyszę dziś Boży głos? Które słowa do mnie docierają? Przy których chcę się dłużej zatrzymać, by mogły we mnie popracować? Które mnie do czegoś wzywają? Bóg mówi także dzisiaj, czy chcę Go usłyszeć?

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, prośmy: daj nam poznać, co należy czynić i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków.