Szczęśliwi

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 23 grudzień 2018

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

„Częstym tematem ludzkich spotkań i rozmów są codzienne kłopoty i bolączki. Dominujący ton dialogów to użalanie się i utyskiwanie. Tymczasem dwie kobiety oczekujące dziecka nawiązują rozmowę w zupełnie innej tonacji: w duchu uwielbienia i dziękczynienia. Dla nas, którzy wkrótce zasiądziemy przy wigilijnym stole, jest to przypomnienie, jak ważne w naszym życiu jest dzielenie się radością”.

Jesteśmy piękni  https://www.youtube.com/watch?v=wzsUFqZUxeo

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, niech Duch uwielbienia i dziękczynienia otwiera nasze oczy i usta na największe dobro, czyli obecność i działanie Boga w naszym życiu.