Konferencje o mądrości Ojców pustyni

posted by: Marta Kaleta
Poprawiono: 15 listopad 2018

Na stronie Centrum Duchowości Benedyktyńskiej udostępniono cykl konferencji Małgorzaty Borkowskiej OSB (benedyktynka z Żarnowca) o duchowości Ojców pustyni. Wspaniała osobowość głoszącej i niesamowite treści. Polecam wsłuchanie się - jak dotąd są trzy części:)

http://ps-po.pl/2018/10/22/czytajac-apoftegmaty-czesc-1/

[Do tych więc wielkich starców, do sławnych i wypróbowanych mistrzów, wybieramy się teraz na pielgrzymkę po „słowo”. Nie będzie to systematyczny wykład, raczej właśnie zbiór „słów”, trochę w odpowiedzi na nasze własne pytania, a trochę wedle tego, co samym starcom jawi się jako najważniejsze]

Małgorzata Borkowska OSB "Abba, powiedz mi słowo"