Całym sercem

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 04 listopad 2018

Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego.

Miłować Go całym sercem, a przecież "z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota". Ale Dobra Nowina jest taka, że Jeden jest Zbawiciel, Jezus Chrystus, który staje wobec naszej grzeszności, ale i wolności z darem własnej miłości wyrażonej w całkowitej ofierze z siebie. I tylko przyjmując Jego zbawiającą miłość będziemy zdolni do kochania całym sercem, bo On się nim zajmie.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, przynieśmy pod Krzyż wszystko to, co potrzebuje Zbawiciela, a co rozpoznajemy w sercu, duszy, umyśle, ukierunkowaniu życiowych sił.