Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Dobre Słowo 25.04.2017 r. – Wspomnienie św. Marka Ewangelisty

1 P 5,5b-14; Ps 89,2-3.6-7.16-17; 1 Kor 1,23-24; Mk 16,15-20

SMS-y według św. Marka

           

            Duchu Święty, dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Traf do nas.

            SMS, czyli krótka wiadomość tekstowa miała z założenia zawierać najistotniejsze kwestie, ale ich nie wyjaśniać. Wyjaśnić coś w SMS-ie to skazać się na to, że się tylko zaciemni informację. Krótka wiadomość miała przekazywać te punkty, które jednocześnie były odniesieniem, przypomnieniem, streszczeniem tego, co najważniejsze.

            Czemu o SMS-ie? Dziś wspomnienie świętego Marka, a on napisał najkrótszą z Ewangelii. Nie był apostołem, a napisał Ewangelię. Można? Można.

            Kiedy wpatrujemy się oczami Jezusa w Marka i oczami Marka w Jezusa, spróbujmy samych siebie postawić przed takim zadaniem. Gdybym przejął się bardzo osobiście wezwaniem Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!, co miałbym do przekazania w formie SMS-ów? Te najważniejsze, krótkie wiadomości tekstowe przeżyłam, przeżyłem w swoim sercu i tu też doświadczyłam, doświadczyłem ich, dlatego mogę dawać świadectwo jako osoba, do której Ewangelia jest kierowana codziennie. Co by to były za SMS-y?

Gdyby dziś przyszło mi ewangelizować świat od wyjęcia kartki i napisania kilku przeżytych prawd Ewangelii Jezusa na własnym życiu, co by to były za prawdy? Zachęcam do wykonania takiego zadania. Nie tylko po to, by stać się realnym ewangelizatorem, czyli spełniać podstawową rolę ucznia Jezusa, głosząc Ewangelię na całym świecie, ale także po to, by każdego dnia odwoływać się do tych SMS - ów, by one nas niosły. Krótkie wiadomości tekstowe, zawierające to, co najistotniejsze z Ewangelii, mogą nam oświetlać kroki, decyzje i zmagania podejmowane każdego dnia.

Ksiądz Leszek Starczewski