Niedziela 2 kwietnia ze Słowem

posted by: Leszek Starczewski
Poprawiono: 02 kwiecień 2017

 

Może by już wyjść tak na zewnątrz? - Słowo na V Niedzielę WLKPA - TUTAJ