Słowo z Otwartego Spotkania Eucharystycznego

posted by: Leszek Starczewski
Poprawiono: 19 październik 2016

Homilia - Co i gdzie z tą łaską? TUTAJ

Uwielbienie - /po zalogowaniu/ - TUTAJ