Drukuj

Świadectwo po rekolekcjach wakacyjnych w Harmężach

posted by: Ryszard Wilk
Poprawiono: 30 lipiec 2015

            Panie Jezu, dziękuję Ci za dar rekolekcji wakacyjnych i za to, że w tym roku dane mi było w nich uczestniczyć razem z żoną.

            Dziękuję Panie za ten czas wyciszenia, za możliwość spotkania z Tobą na modlitwie.

Dziękuję Ci za Twoje Słowo skierowane do mnie, do mojego serca. Za uświadomienie mi moich słabości, grzechów, brak pokory, pychę.

            Spraw Panie, aby Słowo, które padło na glebę mojego serca przyniosło oczekiwane owoce i wzrost mojej wiary. „Moc bowiem w słabości się doskonali", dlatego ufam i mam nadzieją, że dzięki miłosierdziu Pan poskłada moje kruche, gliniane naczynie, abym mógł ciągle podnosić się i wzrastać w Jego łasce.

            Niech początkiem mojej przemiany i pokory będą zdjęte sandały podczas spotkania z Tobą na Eucharystii rekolekcyjnej.

            Dziękuję naszym Prezbiterom za głoszone Słowo oraz siostrom i braciom ze Wspólnoty za spotkania i rozmowy.

            Za wszystko Chwała Panu.

            Brat Ryszard