Dobre Słowo od Was na XVII Niedzielę Zwykłą B

posted by: Basia i Romek Rabajczykowie
Poprawiono: 26 lipiec 2015

Jedna jedyna rzecz

Bóg nie potrzebuje bohaterów. Nie interesują Go geniusze ani bogacze. Wcale nie jest dla Niego problemem ludzkie kalectwo czy młody wiek. Jego interesuje jedna jedyna rzecz – nasze zaufanie.

               Jeśli Mu ufamy, naszymi rękami będzie czynił cuda, rozmnażał chleb, uzdrawiał, pocieszał. Zrobi rzeczy niesamowite i niezrozumiałe. Postawi przed nami zadania, które nas całkowicie przerosną, a jednak tylko my będziemy mogli je wykonać najlepiej na świecie.

               Bóg potrzebuje naszego zaufania. Potrzebuje małych, słabych ludzi z wadami jak byki i doświadczeniem własnej grzeszności, którzy mają jedną rzecz – ufają Bogu, a nie sobie.

               Sami nie możemy nic. Z Nim możemy wszystko.

               Jeśli tyle razy mieliśmy doświadczenie porażki, czy totalnej klapy własnych planów, to znaczy, że właśnie dostaliśmy zaproszenie do czegoś znacznie większego. Zaproszenie do realizacji Bożego planu w naszym życiu. Znaczy jest całkiem normalnie.

               Gorzej, gdy ciągle chcemy szukać własnej wizji życia. Jeśli tak jest, zawsze będziemy niezadowoleni i rozczarowani. Bo Bóg potrzebuje nas do czegoś innego. Większego. Do swojego planu.

               Można to zrozumieć tak: jeśli my zajmujemy się Jego planami, to On sam zajmie się tym, czego my potrzebujemy. Nie dlatego że na to zasługujemy, czy zapracowaliśmy, ale dlatego że Bóg troszczy się o swoich bliskich, jak o źrenicę oka.

               Bóg jest sprawiedliwy. Po prostu wie lepiej, co jest dla nas dobre. Od Niego dostajemy tylko dobro – w czasie dla nas najlepszym.

               Nawet jeśli wszystko dookoła nas mówi coś przeciwnego.