Prośba o modlitwę 05

posted by: wdsie
Poprawiono: 04 maj 2015

Prosimy o modlitwę w intencji Rodziców Basi Rabajczyk, oraz dla całej Ich rodziny o umocnienie i ufne odnalezienie się przy Panu i Jego mądrości w obecnych doświadczeniach.