Drukuj

Rekolekcje z ojcem Jamesem Manjackalem Kielce 14-17 maja 2015

posted by: wdsie
Poprawiono: 05 maj 2015

Rekolekcje Nowej Ewangelizacji głoszone przez o. Jamesa Manjackala. W tym spotkaniu, myślą przewodnią będą słowa z Ewangelii według św. Mateusza:

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".

O. James Manjackal jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Świętego Franciszka Salezego [MSFS]. W czasie pracy jako wykładowca w seminarium  spotkał Jezusa dzięki modlitwie młodego człowieka, który wzbudził w nim siłę Ducha Świętego. Został uleczony fizycznie, oraz duchowo i od tego momentu zapragnął głosić rekolekcje charyzmatyczne na całym świecie. Rekolekcje, które prowadzi są wydarzeniem zawsze gromadzącym rzesze ludzi chcących pogłębić swoją wiarę, uporządkować swoje życie i doświadczyć bliskiej obecności Boga przez Chrystusa i Ducha Świętego. Podczas tych niezwykłych spotkań mają miejsce liczne uzdrowienia zarówno fizyczne, jak i duchowe.

Więcej informacji na stronie: http://www.parafia.salezjanie.kielce.pl/?page_id=3027

Tutaj zapisy (liczba miejsc ograniczona): http://www.parafia.salezjanie.kielce.pl/?page_id=3085