Drukuj

Życzenia leżące w żłobie

posted by: WDSIE
Poprawiono: 25 grudzień 2014

A gdy tam przebywali, nadzedł dla Maryi czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Łk 2, 6

         "Św. Augustyn objaśniał znacznie źłobu, posługując się myślą, która w pierwszej chwili wydaje się niemal niestosowną, ale gdy się jej bliżej przyjrzeć, zawiera głęboką prawdę.

        Żłób jest miejscem, gdzie zwierzęta znajdują pokarm. Teraz zaś w żłobie leży Ten, który nazywa siebie samego chlebem danym z nieba - prawdziwym pokarmem, którego człowiek potrzebuje do podtrzymania swego człowieczeństwa.

         Jest to pokarm zapewniający człowiekowi właściwe, wieczne życie. Dlatego żłób wskazuje na stół Pański, do którego człowiek jest zaproszon, aby otrzymać chleb od Boga. W ubóstwie narodzenia Jezusa zarysowuje się coś wielkiego, w czym w sposób tajemny dokonuje się zbawiene ludzi". Benedykt XVI

ODBIORCOM DOBREGO SŁOWA i EUCHARYSTII

składamy Życzenia leżące w żłobie.