KOMUNIKAT

posted by: KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH
Poprawiono: 12 październik 2014

 

  1. W dniu 11 października 2014 r. Ojciec Święty Franciszek mianował Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, dotychczasowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, nowym biskupem Diecezji Kieleckiej.
  2. Ojciec Święty zleca Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi posługę biskupią w charakterze Administratora Apostolskiego Diecezji Kieleckiej, do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez Jego następcę.
  3. Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, w kanonie Mszy św. wymienia się imię Księdza Biskupa Kazimierza.
  4. Otoczmy modlitwą Księdza Biskupa nominata, polecając Jego pasterską posługę w Kościele Kieleckim.