Jezus mówi do ciebie, 5 Marca

posted by: Łukasz i Anna Misztal
Poprawiono: 05 marzec 2014

5 Marca

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ ZE SWOIMI ŻYCIOWYMI PROBLEMAMI. Choć wiele spraw wydaje się dziełem przypadku lub niesprawiedliwym zrządzeniem losu, pamiętaj, że sprawuję nad wszystkim zwierzchnią władzę. Współdziałam z tobą we wszystkim dla twojego dobra, ale tylko wtedy, gdy darzysz Mnie zaufaniem. Wszystkie twoje problemy mogą cię czegoś nauczyć, stopniowo przemieniając cię w arcydzieło, które miałem w zamyśle, stwarzając cię. Te same problemy staną się kłodą, na której się przewrócisz, jeśli zareagujesz nieufnością i nieposłuszeństwem. Zaufać czy stawiać opór - wybór należy do ciebie; będziesz musiał go dokonywać wiele razy w ciągu dnia.

Jeśli chcesz zaprzyjaźnić się ze swoimi problemami, po prostu dziękuj Mi, że je zesłałem. Ta prosta czynność otworzy twój umysł na możliwość czerpania korzyści z kłopotów. Uporczywym problemom możesz nawet nadać przydomki - dzięki temu staną ci się bliższe i przestaną budzić grozę. Przedstaw Mi je i pozwól, abym je objął Moją kochającą Obecnością. Być może nie odsunę od ciebie twoich problemów, ale Moja mądrość jest tak wielka, że mogę wykrzesać dobro z każdego z nich. Rz 8, 28;   1 Kor 1, 23-24

 

Zamieszczone za zgodą wydawnictwa ESPRIT

Sarah Young - Jezus mówi do ciebie (W miłości Jezusa odnaleźć pokój i szczęście), str. 68.

http://www.esprit.com.pl/273/Jezus-mowi-do-ciebie.html