Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

Modlitwa wieczorna
Zostań z nami, Panie, bo ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.
Oto jestem, Panie - przecież mnie i dziś zawołałeś. Dzień mój ma się ku końcowi. Za każde dobro, a szczególnie za to, w którym brałem dziś udział uwielbiam Cię, Boże.
Twoje miłosierdzie jest większe od całego zła, które męczy świat. Obdarz nas, Panie, łaską miłości miłosiernej. Dotknij nią, proszę, serc i umysłów zaatakowanych dziś grzechem przez mnie, bądź przez innych.
Panie Boże, mrok jest dla Ciebie jak światło.
Spraw, abyśmy się nie dali zwyciężyć mocom ciemności i zwieść blaskom tego, co przemija.
W tej ciszy nocnej, w której chcę przylgnąć do Ciebie - myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostami ujrzą światło ziemi. Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc, równie nieunikniona i tak jak ona głęboka.
Spraw, proszę, Panie, aby była najpiękniejszą z mych nocy. Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją tak, jakby to była godzina mej śmierci.
Jezu Chryste, Ty, który stałeś się mały, aby mogło się spełnić nasze pragnienie poznania i miłości! Daj nam szukać Cię żarliwie, wierzyć Ci w mrokach wiary, czekać na Ciebie z ciągle rozpaloną nadzieją, kochać Cię w wolności i radości serca.
 Boże, Ojcze na Niebie, przez Syna Twego, Jezusa, daj nam, prosimy, Twojego Ducha, aby On sam stał się w nas pragnieniem i wiarą, nadzieją i pokorną miłością.
Wówczas będziemy Cię szukać, Panie, w nocy. Będziemy czuwać dla Ciebie w każdym czasie.
Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, abym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać. Amen. Alleluja!