Jezus mówi do ciebie, 3 Lutego

posted by: Łukasz i Anna Misztal
Poprawiono: 03 luty 2014

3 Lutego

JESTEM Z TOBĄ I DLA CIEBIE. Niczemu nie stawiasz czoła w pojedynkę - niczemu! Wiedz o tym, że gdy czujesz się niespokojny, to znaczy, że koncentrujesz się na widzialnym świecie, tracąc z oczu Mnie. Rozwiązanie jest proste: wpatruj się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. Wyraź swoje zaufanie do Mnie - Żyjącego, który widzi cię nieustannie. Przeprowadzę cię bezpiecznie przez ten dzień i przez wszystkie inne dni. Jednak możesz Mnie znaleźć tylko w teraźniejszości. Każdy dzień to drogocenny podarunek od Mojego Ojca. Gdy masz przed sobą taki dar, niedorzecznie jest wyciągać ręce po podarunki, które otrzymasz w przyszłości. Przyjmij ten dzisiejszy dar z wdzięcznością, delikatnie otwieraj i dokładnie oglądaj. Radując się nim, znajdziesz Mnie.

Rz 8, 31;   2 Kor 4, 18;   Rdz 16, 13-14

 

Zamieszczone za zgodą wydawnictwa ESPRIT

Sarah Young - Jezus mówi do ciebie (W miłości Jezusa odnaleźć pokój i szczęście), str. 36.

http://www.esprit.com.pl/273/Jezus-mowi-do-ciebie.html