Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

MODLITWA ZA WSPÓLNOTĘ
DOBREGO SŁOWA I EUCHARYSTII
Chwała Ci, Panie, za dar Wspólnoty Dobrego Słowa i Eucharystii. Bądź uwielbiony za posyłanie nam Słów, które niosą Życie. Dziękujemy, że Ty, Panie, jesteś tym Słowem, które stało się Ciałem i zamieszkało miedzy nami. Bądź uwielbiony za Twoją obecność w naszych domach i sercach w darze Dobrego Słowa, rozsyłanego przez Internet.

Dziękujemy Ci za tych naszych Braci i Siostry, którzy podejmują trud rozważań i wprowadzają Twe Słowa w Życie. Nie pozwól, Panie, odłączyć się od Ciebie także tym, którzy ulegli zniechęceniu i świadomie wyszukują szereg sztucznych i pustych wymówek, aby nie sięgnąć po Słowa Życia. Ogarnij Ich Swoim Duchem i zachwyć na nowo tak, jak Ty tylko potrafisz.
Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, wypraszaj nam łaskę pokornego wsłuchiwania się i wypełniania wolą Pana naszej codzienności.
Bądź uwielbiony, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, w nas i przez nas, teraz i zawsze. Amen