Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia różne

Droga Wspólnoto...

Czas Pamiątki Narodzenia Pana niech przypomina i potwierdza, że Miłość rodzi się i JEST

w szarej jak stajenka codzienności, a z Nią przychodzą łaska i prawda. Życzę odwagi

i otwartości serc, by chciec i umieć JĄ przyjąć.

Pamiętam o Was w modlitwie i w Duchu jestem z Wami.

...dołączam najserdeczniejsze pozdrowienia i gorące, jak tutejsze lato, uściski:)