Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

METODA MODLITWY TEKSTEM.

1. Rozpoczynam modlitwę

 Uspokajam zmysły
o chwilą milczenia;
o oddychając powoli;
o myśląc o tym, że spotkam Pana;
o prosząc o przebaczenie wyrządzonych krzywd i przebaczając z serca doznane przykrości.

 Staję w obecności Boga
o Czynię znak krzyża;
o Odmawiam Ojcze nasz, patrząc tak, jak mnie widzi Bóg;
o Czynię gest wyrażający szacunek
o Rozpoczynam modlitwę, klęcząc albo w innej pozycji, która mi pomaga w skupieniu; proszę Ojca w imię Jezusa Chrystusa o Ducha Świętego, aby moje pragnienie, wola, rozum i pamięć ukierunkowane były jedynie na Jego chwałę i na służbę dla Niego.

2. Skupiam się
o Wyobrażam sobie miejsce, w którym rozgrywa się rozważana scena.

4. Proszę Pana o to, co chciałbym otrzymać
o Będzie to dar ofiarowany mi przez rozważany fragment Ewangelii, który dotyczy tego, co Jezus czyni lub mówi w tym opowiadaniu.


4. Medytuję i kontempluję daną scenę
o czytam powoli tekst, zdanie po zdaniu;
o mam świadomość, że Pan mówi do mnie przez każde słowo;
o posługuję się:
 Pamięcią, aby zapamiętać;
 Inteligencją, aby zrozumieć przesłanie tekstu i zastosować je do mojego życia;
 wolą, aby pragnąć, prosić, dziękować, kochać, uwielbiać.

Uwaga: nie będę się spieszył, nie muszę rozważyć wszystkiego;
ważne jest, aby czuć i smakować wewnętrznie;
zatrzymuję się tam, gdzie odnajduję owoce, natchnienia, pokój i pocieszenie;
postawę wyrażającą szacunek przyjmę po zakończeniu refleksji, kiedy zacznę rozmowę z Panem

5. Kończę modlitwę
o przechodzę do rozmowy z Panem, jak przyjaciel z przyjacielem, na temat tego, co rozważyłem;
o odmawiam Ojcze nasz;
o powoli zupełnie kończę modlitwę.

Uwaga: po zakończeniu modlitwy zastanowię się krótko, jaki miała ona przebieg, pytając siebie:
 Na ile byłem wierny metodzie?
 Jakie pojawiły się problemy w jej stosowaniu?
 Jakie owoce lub jakie duchowe wnioski otrzymałem?