Po Dobrym Słowie z czwartku 2013-11-28

posted by: Tropiciel DS
Poprawiono: 28 listopad 2013

Ze spuszczoną głową

Gdy sknoci się juz dokładnie wszystko i legnie w gruzach najświetsza świętość, wtedy gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Im gorzej, tym lepiej. Tak mają albo wariaci albo wyznawcy Chrystusa, dla których nie ma rzeczy bez znaczenia.

Moce niebios zostaną wstrząsnięte... Wstrząsające są Boże drogi. Nie ma na nich świętego spokoju. On jest na końcu. Nabierz Ducha nie nabierając się na ducha... Jezus uczy swoicj wyznawców odnajdywania się w realich życia. Dogłębnie ujmuje rzeczywistość i kieruje ją ku pełni zbawienia. To pozwala podnieść głowę. Chrześcijanin ma spuszczoną głowę tylko wówczas, kiedy nabiera ducha, aby ją podnieść.