Papież Franciszek

posted by: ..
Poprawiono: 13 marzec 2013

Zanim biskup pobłogosławi lud,

proszę byście Wy poprosili Pana

o błogosławieństwo dla biskupa.