Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

Modlitwa o właściwe przeżycie spotkania z Panem w Jego Słowie
 Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pwt 8,3

      Panie Jezu, Ty i w naszych czasach nie przestajesz głosić Słowa, które niesie życie.

Ty i dziś chcesz gromadzić wokół Siebie uczniów, którzy otwartymi sercami będą chłonęli Twoją Mądrość.
      Uzbrój nas mocą Świętego Ducha, abyśmy byli ulegli wobec Twego Słowa.

Uczyń w nas, wypalonych bylejakością i powierzchownością, głębię, w którą ze słowa życia obficie spłynie ożywcza moc Twojej Miłości.
      Daj, abyśmy podtrzymywani wstawiennictwem Maryi, zasłuchanej i rozważającej w sercu Twoje Słowa, zdołali w nie wniknąć i zaczerpnąć ukrytą w nich życiodajną łaskę.
Daj, abyśmy głęboko przejęli się Twoim Słowem.
            Prosimy, aby Duch Święty, który przeniknął serce Maryi i ukształtował z przyjętego przez Nią Słowa Ciało Chrystusa, napełniał i nas, abyśmy wytrwale wprowadzali usłyszane Słowo w życie. Amen!