Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

 

Dobre Słowo 18.02.2013 r. – poniedziałek I tydzień Wielkiego Postu

Kpł 19,1-2.11-18; Ps 19,8-10.15; 2 Kor 6,2b; Mt 25,31-46

                                                            Bać się nie ma czego

            Duchu Święty, uzbrój nas wielką cierpliwością w momentach, kiedy widzimy, jaki rozdźwięk jest między tym, co słyszymy, a tym, co robimy, między słowem, a czynem w naszym życiu.

            Na pierwszych katechezach staram się podkreślić uczniom, że jako katecheta nie mam zamiaru oceniać ich wiary. Będę konsekwentny w tym zamiarze, bo z wiary może oceniać tylko Bóg. W jednej z modlitw eucharystycznych jest takie sformułowanie: Polecamy Ci zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Natomiast, jako katecheta i nauczyciel, będę oceniał ich wiedzę religijną i myślenie.

            Kiedy dzisiaj słucham Chrystusa, który opowiada w przypowieści o sądzie ostatecznym, to nasuwają mi się następujące wnioski: Sądu ostatecznego nie ma podstaw się obawiać, jeśli się jest człowiekiem, jeśli się zachowywało, jak człowiek, jeśli człowieczeństwo w sobie ukazywało się jako dar Boga, który się wcielił. Jeśli Chrystus przez moje człowieczeństwo mógł się dostać do relacji z innymi. Przez to człowieczeństwo ja mogłem odkrywać Chrystusa w innych. Tego ostatniego egzaminu nie mają żadnych podstaw obawiać się ci, którzy żyli, jak ludzie – Boży ludzie, zachowywali się jak ludzie.

            Po drugie, jest to egzamin nie z katechizmu, nie z ilości spowiedzi, rozważonych słów, ale z tego, jak się to przekładało na postawy – względem siebie, ludzi i Boga. Ile tam było konkretnej miłości. Nie zapomnijmy, że jednym sercem kochamy Boga i ludzi. Jednym sercem możemy okazać miłość. Jeśli brak nam miłości do siebie, to się przełoży na brak miłości do Boga i do ludzi. Jeśli brak nam czasu na przyjmowanie Bożej miłości, to będzie nam brakowało czasu na okazywanie jej i przyjmowanie od innych ludzi i od siebie samego.

Często czytając teksty Pisma Świętego, kiedy znajduję jakieś sformułowanie, w których psalmista mówi: Boże, oni Cię nienawidzą, to zaraz przychodzi mi na myśl, że to w skrajnych wypadkach przychodzi powiedzieć człowiekowi wprost: Nienawidzę Boga. Natomiast codziennie, przez nienawiść do siebie i innych ludzi wyrażamy też nienawiść do Boga. Podobnie – codziennie okazując miłość sobie i innym okazujemy miłość Bogu, bo jednym sercem kochamy. Jednym sercem nienawidzimy. Nie mamy odrębnych serc, działów serc, które są zarezerwowane tylko do miłości do siebie, drugiego człowieka i Pana Boga.

            Trzecia kwestia związane z Ewangelią: Każda z osób znajdujących się w poszczególnych grupach, to ci, którzy dokonali pewnych wyborów, i ci, których wybory zostały zauważone. Każda z tych grup doznaje szoku. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Każda z tych grup dostaje taką samą odpowiedź: Wszystko, co uczyniliście/nie uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili/tegoście i Mnie nie uczynili. Te same kryteria, żadnych ulg, żadnych priorytetów. Katechizm, teoria, wiedza przełożona na praktykę.

Prośmy Pana, aby pomógł nam przekładać na praktykę to, co słyszymy. Jeśli, jak zauważył ojciec Augustyn Pelanowski, w tej chwili nie stać nas na jakieś konkretne czyny, jeśli jesteśmy przyblokowani na te czyny, prośmy, aby Duch Święty budził w nas pragnienie. Nie lekceważmy naszych pragnień. Prośmy, aby w tych pragnieniach Duch Święty rozpalał coraz bardziej nasze serca, umysły, do tego, by uaktywniły nasze ręce, nasz przykład, nasze zachowanie. Piękna jest modlitwa antyfony w liturgii godzin, w modlitwie popołudniowej, do której często się odwołuję i którą chciałbym zakończyć także te rozważania:  Umocnieni łaską Bożą pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

            Ksiądz Leszek Starczewski