Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

Modlitwa o właściwe przeżycie spotkania z Panem w Eucharystii
Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Łk 22,15
Panie Jezu, który przed bolesną Męką, otoczony chwałą przez Ojca, gorąco pragnąłeś spożyć ostatnią wieczerzą ze swymi uczniami, Ty w głębokim uniżeniu i oszałamiającej pokorze umywałeś apostołom nogi. Dziękujemy Ci, że postanowiłeś w Świętym Duchu przebywać z nami i w nas, z tą samą Miłością, w czasie każdej Eucharystii.
Dziękujemy, że przekraczając granicę czasu, stajesz się ciągle tak bliski swym wyznawcom, że możemy przyjmować Cię ukrytego pod znakami Chleba i Wina jako Pokarm.
     Uwielbiamy Cię, że głęboko wzruszony myślisz o nas i wypraszając Ducha Pocieszyciela, przychodzisz i dzisiaj do wspólnoty Kościoła w Jego ożywczej Mocy. Uzdolnij nas łaską pokornego i ufnego spojrzenia wiary na tajemnicę Eucharystii, w której i nam pozwalasz uczestniczyć. Daj, abyśmy z czystego źródła Twojej Miłości obficie czerpali moc i siłę oraz skosztowali, jak jesteś dobry, Panie.
      Ujmij nas działaniem Świętego Ducha, abyśmy całym wysiłkiem naszego ciała i duszy przylgnęli do Ciebie i spoczęli – jak apostoł Jan – na Twej piersi, wsłuchani w uzdrawiający rytm bicia Twego Serca.
      Panie, który do końca nas umiłowałeś, porusz nasze serca, aby odpowiedziały miłością na Twoją Miłość.
      Panie, który tak wiele z Siebie dałeś i ofiarowałeś swoje życie za nasze, daj nam spalać się dla Ciebie, szczególnie teraz, w Eucharystii. Uwolnij nas od wszelkich niewłaściwych myśli i dążeń. Wypal ogniem Świętego Ducha wszelkie niepokoje, napięcia, rozproszenia i przeszkody na drodze do pełnego zaangażowania się w głębsze przeżycie Eucharystii.
      Panie Jezu, który zdobyłeś nas za cenę świętej Krwi swojej, daj, abyśmy potrafili rozpoznawać i zdobywać Ciebie śpieszącego do nas we Mszy świętej. 
      Maryjo, pokornie wpatrzona w Jezusa i zasłuchana w Jego Słowa, prosimy, wyprowadź nasze serca na spotkanie z Panem, który już się zbliża. Maryjo, Matko Kościoła, wraz z niezliczoną rzeszą świętych i błogosławionych, wypraszaj nam łaskę owocnego przeżycia Eucharystii. Amen!