Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

Modlitwa za stowarzyszenia kościelne, wspólnoty i nowe ruchy
(WMU)
Jakże pragniemy oddać Tobie, Panie, teraz wszystkie nowe ruchy religijne, rodzące się wspólnoty, organizacje i stowarzyszenia kościelne. Pragniemy Ci za nie podziękować, szczególnie za te, które powstały jako owoc Soboru Watykańskiego II.
Ty, Panie, znasz ich piękno i słabości, Ty znasz ich potrzeby.
Ty wiesz, że wiele wspólnot potrzebuje oddanych i życzliwych prezbiterów - asystentów, aby zawsze być w sercu Kościoła, aby doświadczać jego pełni.
Ty wiesz, że dopiero, gdy znajdą stałych, oddanych ich charyzmatowi księży, będą mogły "odpłacić" Kościołowi nowymi powołaniami kapłańskimi.
Ty wiesz, jak wielu prezbiterów potrzebuje doświadczyć łaski życia w konkretnych, dojrzałych wspólnotach.
Ty wiesz najlepiej, jak parafie uczynić żywymi wspólnotami wspólnot.
Ty, Panie, znasz nasz Kościół, wiesz, co jest w nim piękne, a co trudne. Prosimy Cię o łaskę posłuszeństwa dla ruchów i stowarzyszeń, o wierność Tradycji, o mądrość i pełną dojrzałość, o wzajemne zrozumienie i dobrą współpracę wspólnot z hierarchią.