Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

Modlitwa za biskupów
(WMU)
Jezu, błagamy Cię teraz szczególnie za naszych biskupów. Pociągnij ich za Sobą do końca! Daj im światło Ducha Świętego potrzebne do rozwiązywania najważniejszych spraw naszego Kościoła. Daj im miłość, siłę, delikatność, ale i zdecydowanie przy podejmowaniu najtrudniejszych decyzji.
Daj nam wszystkim, duchownym i świeckim, łaskę posłuszeństwa wobec nich. Daj łaskę współpracy bez lęku, w prawdzie i miłości.