Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

Modlitwa wstawiennicza za cały Kościół

(WMU)

Jezu, Twoja życiodajna śmierć obejmuje wszystkie czasy, wszystkie pokolenia i języki. Ty zechciałeś, aby każdy człowiek żyjący w pełni czasów mógł doświadczyć Twojej chwalebnej śmierci i zmartwychwstania poprzez Kościół, sakrament, w którym jesteś stale obecny.

Prosimy Cię, Panie, za cały Kościół, aby był czytelnym znakiem Twojej obecności w świecie, aby promieniował nieustannie miłością i prawdą, aby był zaczynem pojednania dla świata, który jest nieustannie targany nienawiścią i śmiercią. Prosimy Cię o odwagę dla wyznawców, o mądrość dla teologów, o miłość dla biskupów. Błagamy Cię, aby inni patrząc na nas, mogli zobaczyć Ciebie.