Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

Modlitwa na rozpoczęcie dnia

 Panie, który przenikasz i znasz mnie do głębi, dziękuję, że nie trzeba Ci podpowiadać, co masz czynić z moim życiem. Z Twojej Miłości otrzymuję nowy dzień. Ujmuj mnie, Panie, i zaskakuj w nim swoją obecnością.

Pozwól mi uczyć się zaufania i otwartości na wszystko, z czym do mnie zamierzasz dziś przybyć.
 Ty mnie uzdolniłeś do myślenia i refleksji, i pod czujnym działaniem Twojej Opatrzności przeżywam różne doświadczenia. Ty, Panie, znasz ich najgłębszy sens i przeznaczenie. Nie pozwól, abym myślał i postępował tylko według własnych upodobań.

Porządkuj działaniem Twojej łaski moje wnętrze, abym był gotowy do życia z Tobą w każdej chwili tego dnia.
Dotknij, Panie, mego serca i przygotuj je przez swojego Świętego Ducha na odnajdywanie Ciebie w najdrobniejszych zdarzeniach, w spotkanych osobach, a nade wszystko w Twoim świętym Słowie i w Eucharystii, której przeżycie niech stanie się dla mnie tak samo ważne, jak dla Ciebie.
 Nie wiem, co czeka mnie dzisiaj, ale jednego jestem pewien: obfitego działania Twojej Miłości. Zawierzam Twemu Miłosierdziu wszystko i wszystkich, w których przyjdziesz do mnie tego dnia – jakkolwiek dane mi będzie ich spotkać – osobiście, czy w powracających wspomnieniach.
 Maryjo, pokorna i zasłuchana Służebnico Pana, moja Niebieska Mamo! Uprzedzaj, proszę, swym wstawiennictwem u Syna każdą moją myśl, słowo i czyn. Wyjednaj mi odwagę wyznawania wiary, dzięki której przeżyję ten dzień w posłuszeństwie natchnieniom Świętego Ducha. Amen