Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii jest wspólnotą katolicką o charakterze biblijno-charyzmatycznym. Tworzą ją osoby, które czerpiąc z darów i charyzmatów hojnie udzielanych przez Ducha Świętego, w jedności z Kościołem Rzymskokatolickim, żywo angażują się w wytrwałe budowanie wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.

Sensem istnienia Wspólnoty jest twórcze uczestnictwo w życiu Kościoła Rzymskokatolickiego, ukazywanie i naśladowanie w nim Jezusa, który wciąż go odnawia mocą Ducha Świętego i prowadzi po drogach czasu ku pełni zbawienia.

Myślą przewodnią Wspólnoty są słowa Jana Pawła II zawarte w Adhortacji Apostolskiej CATECHESI TRADENDAE nr 72:

"Odnowa w Duchu” będzie prawdziwa i da Kościołowi prawdziwą płodność nie przez to, że wzbudzi nadzwyczajne dary i charyzmaty, lecz przez to, że na zwykłych ścieżkach życia doprowadzi jak najwięcej wiernych do cierpliwego, pokornego i wytrwałego wysiłku, by coraz lepiej poznać tajemnicę Chrystusa i świadczyć o niej.

 

Ksiądz Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan w dniu 15 grudnia 2010 r. zatwierdził kanonicznie i nadał kościelna osobowość prawną "Wspólnocie Dobrego Słowa i Eucharystii", która w sensie prawnym jest kościelnym stowarzyszeniem prywatnym.

Moderatorem WDSiE Ksiądz Biskup mianował ks. Leszka Starczewskiego.

19.06.2017 r. Ks. Biskup Jan Piotriwski mianował moderatora WDSIE administratorem parafii pw. Wszystkich Świętych w Złotnikach, a 20.06.2018 r. proboszczem tejże parafii.

05.08.2018 r. Ks. Leszek Starczewski w czasie spotkania z ks. Biskupem Ordynariuszem złożył rezygnację z funkcji moderatora WDSIE. 

 

 

 

 

 

 

 

>